หน้าหลัก คำถามที่พบบ่อย

คำถามที่พบบ่อย: กฎหมาย

กฎหมาย

จะรู้ได้อย่างไรว่างานที่ทำเป็นงานวิศวกรรมควบคุม

คุณสมาชิกสามารถตรวจสอบได้จากกฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2550 ที่เว็บไซต์สภาวิศวกรค่ะ

สามารถร้องเรียนการประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิศวกรได้ที่ช่องทางไหนได้บ้าง

คุณสมาชิกสามารถดาวน์โหลดคำร้องเรียนได้ที่ www.coe.or.th หัวข้อกฎหมายวิชาชีพนะคะ โดยส่งหนังสือร้องเรียนผ่าน E-mail : legal@coe.or.th นะคะ

จะทราบได้อย่างไรว่า มีงาน ประเภท และขนาดของงานวิชาชีพใดบ้างที่เข้าข่ายเป็นวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมที่ต้องได้รับใบอนุญาต จากสภาวิศวกร

คุณสมาชิกสามารถดูได้ที่เว็บไซต์สภาวิศวกร หัวข้อกฎหมายวิชาชีพนะคะ

สามารถดูรายละเอียดขอบเขตการประกอบวิชาชีพของผู้ได้รับใบอนุญาตฯ แต่ละสาขา แต่ละระดับได้ที่ใด

คุณสมาชิกสามารถตรวจสอบข้อมูลด้วยตนเองทางเว็บไซต์สภาวิศวกร หัวข้อกฎหมายวิชาชีพนะคะ