หน้าหลัก คำถามที่พบบ่อย

คำถามที่พบบ่อย: ใบอนุญาต ภาคีพิเศษ

ใบอนุญาต ภาคีพิเศษ

ยื่นภาคีพิเศษต้องมีผลงานดีเด่นไหม

จะต้องยื่นผลงานดีเด่น จำนวน 2 ผลงานค่ะ (ยกเว้นสาขาวิศวกรรมโยธา)

สำเร็จการศึกษาวุฒิ วท.บ. สามารถยื่นภาคีพิเศษได้ไหม

คุณสมาชิกสามารถยื่นขอภาคีวิศวกรพิเศษได้ค่ะ โดยยื่นผลงานที่มีประสบการณ์การทำงานทางด้านวิศวกรรมอย่างน้อย 2 ปี ค่ะ

ขอใบอนุญาตภาคีพิเศษได้ครั้งละกี่งาน

ขอใบอนุญาตฯ ประเภทภาคีวิศวกรพิเศษ ขอได้ครั้งละ 1 งานค่ะ แต่หลายประเภทได้ (การขอใบอนุญาตฯ ได้หลายใบจะขึ้นอยู่กับความรู้ความสามารถและประสบการณ์ของคุณสมาชิก) นะคะ

สำเร็จการศึกษาวุฒิ ป.6 สามารถยื่นขอใบ อนุญาตฯ ภาคีวิศวกรพิเศษได้หรือไม่

หากคุณสมาชิก จบ ป.6 สามารถยื่นขอภาคีวิศวกรพิเศษได้ค่ะ โดยใช้ผลงานที่มีประสบการณ์การทำงานทางด้านวิศวกรรม 10 ปีขี้นไปค่ะ

สำเร็จการศึกษาวุฒิ ปวช. สามารถยื่นขอใบอนุญาตฯ ภาคีพิเศษได้หรือไม่

หากคุณสมาชิก จบ ปวช สามารถยื่นขอภาคีวิศวกรพิเศษได้ค่ะ โดยใช้ผลงานที่มีประสบการณ์การทำงานทางด้านวิศวกรรม 6 ปีขี้นไปค่ะ

สำเร็จการศึกษาวุฒิ ปวส. สามารถยื่นขอใบอนุญาตฯ ภาคีพิเศษได้หรือไม่

หากคุณสมาชิก จบ ปวส สามารถยื่นขอภาคีวิศวกรพิเศษได้ค่ะ โดยใช้ผลงานที่มีประสบการณ์การทำงานทางด้านวิศวกรรม 4 ปีขี้นไปค่ะ

การขอขยายขอบเขตงานของภาคีวิศวกรพิเศษ ทำได้หรือไม่ จะต้องทำอย่างไร

คุณสมาชิกสามารถขอขยายขนาดงานได้ค่ะ แต่ต้องยื่นผลงานที่มีขนาดสูงกว่าที่เคยได้รับ โดยยื่นคำขอและผลงานเข้ามาทางเว็บไซต์สภาวิศวกร ค่ะ

การขอใบอนุญาตระดับภาคีวิศวกรพิเศษ จะต้องสอบข้อเขียนหรือไม่

กรณีนี้ขึ้นอยู่กับว่าคุณสมาชิกของานประเภทใด ถ้าของานออกแบบและคำนวณจะต้องสอบข้อเขียนก่อนสอบสัมาษณ์ค่ะ (สัมภาษณ์ online) ค่ะ

ได้รับใบอนุญาตฯ ระดับภาคีวิศวกรพิเศษแล้ว จะรู้ได้อย่างไรว่าสามารถทำงานอะไรได้บ้าง

คุณสมาชิกสามารถดูได้จากใบอนุญาตฯ ที่ได้รับนะคะ จะระบุอยู่ด้านหลังของใบอนุญาตฯ ค่ะ

ระยะเวลาในการเรียกสอบสัมภาษณ์ ใช้ระยะเวลาเท่าไร

ในส่วนของระยะเวลาเรียกสอบสัมภาษณ์ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ ประมาณ 1 เดือนหลังจากผลงานผ่านเกณฑ์ค่ะ

ยื่นคำขอใบอนุญาตระดับภาคีวิศวกรพิเศษ มีค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง

จะมีค่าธรรมเนียมสมัครสมาชิก 1,500 บาท และค่าทดสอบความรู้ 1,500 บาท ค่าอบรม 1,500 และค่าใบอนุญาต 1,000 บาทค่ะ

สอบสัมภาษณ์ มีค่าใช้จ่ายหรือไม่

จะมีค่าธรมมเนียมสอบสัมภาษณ์จำนวน 1,500 บาทค่ะ