หน้าหลัก คำถามที่พบบ่อย

คำถามที่พบบ่อย: ใบอนุญาต ระดับภาคี

ใบอนุญาต ระดับภาคี

เลือกคุณวุฒิผิดทำให้สถานะสมาชิกไม่ถูกต้อง จะสามารถแก้ไขได้อย่างไร

คุณสมาชิกส่งทรานสคริปการศึกษามาที่ E-mail : license@coe.or.th โดยระบุเรื่องและเอกสารที่ส่งมาให้ชัดเจน พร้อมเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและแก้ไขประเภทสมาชิกให้ค่ะ

สามารถเข้าระบบทดสอบความรู้ระดับภาคีวิศวกรOnline ได้เมื่อไหร่

คุณสมาชิกจะสามารถเข้าระบบยืนยันตัวตนได้ล่วงหน้าก่อนวันทดสอบความรู้ 1 วัน
ตั้งแต่เวลา 11.00 น. เป็นต้นไปนะคะ

สมาชิกขอใบอนุญาตใบที่ 2 สอบผ่านแล้วต้องทำอย่างไร

กรณีสอบผ่าน และมีใบอนุญาตอยู่แล้ว คุณสมาชิกไม่ต้องชำระเงินค่าอบรมความพร้อมฯ สามารถดำเนินการได้โดยการเขียนคำร้อง เพื่อขอยกเว้นการอบรมฯ พร้อมแนบสำเนาใบอนุญาต มายัง
E-mail : license@coe.or.th ค่ะ

สอบถามเลขสมาชิก

รบกวนสมาชิกแจ้งข้อมูล ดังนี้ค่ะ

1.เลขสมาชิก

2. ชื่อ-นามสกุล

3. เลขบัตรประชาชน

4. เลขทะเบียนใบอนุญาต เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ และแจ้งเลขสมาชิกกลับทาง SMS คะ (หากอันไหนไม่ทราบเว้นไว้ได้ค่ะ)​

เลื่อนสอบระดับภาคี

หากสมาชิกขอเลื่อนรอบสอบ แจ้งมา โดยส่งคำร้องมาที่ E-mail : exam@coe.or.th พร้อมแนบหลักฐานประกอบคำขอเลื่อนสอบค่ะ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0863696017 และ 0863408574 *** ปกติจะไม่สามารถเลื่อนรอบสอบได้ นอกจากสภาวิศวกรเป็นผู้เลื่อนสอบเอง *** กรณีมีเหตุจำเป็น ให้ส่งคำร้องขอเลื่อนสอบ+เอกสารประกอบการขอเลื่อน เพื่อให้กรรมการสอบพิจารณาในที่ประชุม Download คำร้อง ได้ที่ : คำร้องทั่วไป

การเข้าอบรมความพร้อม Online จะเข้าระบบได้อย่างไร

คุณสมาชิกสามารถเข้าระบบเพื่อทำการดูวีดีโอก่อนสอบอบรมฯ 7 วัน ส่วนวิชาสุดท้าย จะไม่ขึ้นสีเขียว แต่จะมีปุ่มให้กดส่งผลการดูวีดีโอ สมาชิกกดแล้วจะขึ้นดูครบทุกวิชาค่ะ

ดูวีดีโอ

วิชาสุดท้ายจะไม่ขึ้นสีเขียว ให้กดปุ่มส่งผลการดูวีดีโอ สมาชิกกดแล้วจะขึ้นดูครบทุกวิชาค่ะ

สมัครสอบซ่อมอย่างไร

หลังจากคุณสมาชิกทดสอบความพร้อมฯ เสร็จจะทราบผลทันทีให้คุณสมาชิก กดสมัครสอบซ่อมจากระบบได้เลย โดยต้องลงทะเบียนสอบซ่อมภายใน 3 วันหลังจากทราบผล หากเกิน 3 วัน ต้องชำระเงินอบรมความพร้อมใหม่ (สอบซ่อมมีเฉพาะวันศุกร์ อาจจะมีวันพฤหัส ถ้าสัปดาห์นั้นเป็นวันหยุดค่ะ) สอบซ่อมไม่มีค่าใช้จ่าย และสอบเฉพาะวิชาที่ไม่ผ่านนะคะ

สอบซ่อมจะต้องดูวีดีโอก่อนสอบหรือไม่

คุณสมาชิกไม่ต้องดูวีดีโอก่อนสอบซ่อมนะคะ สามารถเข้าระบบเพื่อทำการสอบซ่อมตามกำหนดที่สมาชิกเลือกได้เลย ตั้งแต่เวลา 09.30 น. นะคะ

เลื่อนอบรมทดสอบความพร้อม

คุณสมาชิกสามารถขอเลื่อนรอบอบรมได้โดยส่งคำร้องขอเลื่อนอบรม หลักฐานการขอเลื่อน มาที่
E-mail : train@coe.or.th สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0863696013 และ 0863696023 ค่ะ

ดาวน์โหลดคำร้องขอเลื่อนอบรมได้ที่ : แบบคำร้องขอเลื่อนอบรมและทดสอบความพร้อทการประกอบวิชาชีพ

กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูลรูปถ่ายและลายเซ็นสำหรับจัดทำใบอนุญาตใหม่จะต้องทำอย่างไร

คุณสมาชิกสามารถอัพโหลดข้อมูลได้ในวันที่พิมพ์ใบแจ้งชำระเงินค่าใบอนุญาต หากชำระเงินแล้วจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้นะคะ

เอกสารสมัครสมาชิกใหม่ จะได้รับการยืนยันเอกสารวันไหน

ภายใน 7 ทำวันการ กรณีเอกสารไม่ครบถ้วน จะมี E-mail แจ้งให้ทำการแก้ไขค่ะ

หากเอกสารสมัครสมาชิกไม่ครบถ้วนเรียบร้อย จะมีปัญหาหรือไม่

หากเอกสารไม่ครบถ้วนเรียบร้อย สภาวิศวกรจะไม่สามารถออกใบอนุญาตให้ได้ค่ะ

จะได้วุฒิบัตรวันไหนและหากวุฒิบัตร หาย/ เปลี่ยนชื่อ อยากได้ฉบับจริงตัวใหม่ ต้องทำอย่างไร

สภาวิศวกรไม่ได้จัดส่งวุฒิบัตรแล้วค่ะ แต่คุณสมาชิกสามารถพิมพ์เอกสารดังกล่าวเองได้ ที่เว็บไซต์สภาวิศวกร ค่ะ

ยื่นคำขอรับใบอนุญาตฯ ระดับภาคีวิศวกร อีกสาขา ต้องทำอย่างไร

คุณสมาชิกสามารถยื่นคำขอรับใบอนุญาตฯ ระดับภาคีวิศวกร เลือกที่เมนู ขอใบอนุญาตเพิ่มเติม และอับโหลดเอกสารหน้าเว็บไซต์คะ

กรณีทดสอบความรู้ระดับภาคีวิศวกรอีกสาขาผ่าน เคยอบรมและมีใบอนุญาตฯ แล้วจะต้องทำอย่างไร

คุณสมาชิกสามารถแจ้งความประสงค์ขอยกเว้นการอบรมฯ ผ่านคำร้องทั่วไปส่งมาที่
E-mail : license@coe.or.th คะ

มีใบอนุญาตระดับภาคีวิศวกรแล้ว ต้องการขอใบอนุญาตระดับภาคีวิศวกรอีกสาขา จะต้องสอบวิชาพื้นฐานหรือไม่

ไม่ต้องสอบวิชาพื้นฐานค่ะ คุณสมาชิกสอบวิชาเฉพาะอย่างเดียวเท่านั้น โดยคุณสมาชิกแจ้งความประสงค์ผ่านคำร้องทั่วไป ส่งมาที่ E-mail : license@coe.or.th คะ

ระยะเวลาในการพิจารณาผลการศึกษา กรณีหลักสูตรผ่านการรับรองแบบมีเงื่อนไขจะใช้เวลาเท่าไร

สภาวิศวกรจะใช้เวลาพิจารณา 30-45 วันทำการ หลังจากคุณสมาชิกกรอกแบบรับรองตนเองกลับมายังสภาฯ หลังจากนั้น คุณสมาชิกสามารถ สอบถามรายละเอียดได้โดยตรงที่ฝ่ายมาตรฐานการศึกษาและวิชาชีพคะ