หน้าหลัก เส้นทางสู่ Washington Accord

เส้นทางสู่ Washington Accord

สภาวิศวกรขอเรียนเชิญสมาชิกเข้าร่วมงานเสวนา เรื่อง เส้นทางสู่ Washington Accord ในวันพุธที่ 29 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 – 12.30 นาฬิกาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Cisco Webex)

*รับฟังการเสวนาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โปรแกรม Cisco Webex สนใจติดต่อลงทะเบียนผ่าน http://www.coe.or.th รับจำนวนจำกัดไม่เกิน 1,000 คน
**เอกสารประกอบการเสวนาสามารถดาวน์โหลดได้ที่ https://www.coe.or.th/http_public/main/choice_1/appMain.php ตั้งแต่วันอังคารที่ 28 ธันวาคม 2564

***เข้าร่วมเสวนาฯ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โปรแกรม Cisco Webex รับหน่วยความรู้ฯ จำนวน 3PDU กรณีบันทึกข้อมูลของผู้เข้าร่วมการเสวนาฯ คือระบุ ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) เลขที่สมาชิก (12345) ครบถ้วนเท่านั้น
****สมาชิกลงทะเบียนเข้าร่วมเสวนาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โปรแกรม Cisco Webex เรียบร้อยแล้ว ให้ตรวจสอบการเข้าเสวนาที่ E-Mail ของท่านได้ทันที หากพบแล้วถือว่าท่านมีรายชื่อและมีสิทธิในการเข้าร่วมงานเสวนา