หน้าหลัก Future of Engineers: Emergent Future Needs ทักษะของวิศวกรแห่งอนาคต เพื่อการพัฒนาตนเองและสังคม

Future of Engineers: Emergent Future Needs ทักษะของวิศวกรแห่งอนาคต เพื่อการพัฒนาตนเองและสังคม

ร่วมหาคำตอบของ
Future of Engineers: Emergent Future Needs
ทักษะของวิศวกรแห่งอนาคต เพื่อการพัฒนาตนเองและสังคม
ในวันที่ 7 ธันวาคม 2564 เวลา 19.00 – 20.00 น.
ผ่านระบบ Zoom คลิก https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_NqK-E5dfQ3ir7CPtBjyKbw
สมาชิกสภาวิศวกรสามารถรับคะแนน CPD ได้ในงาน
เมื่อวิศวกรต้องเอาตัวรอดในโลกยุคดิสรัปชัน
สภาวิศวกรพร้อมส่งเสริมวิศวกรไทยผ่านการสัมมนาตลอดเดือนธันวาคม 2564 – มกราคม 2565

**พิเศษสำหรับสมาชิกสภาวิศวกร เข้าร่วมสัมมนาฯ และลงทะเบียนรับหน่วยความรู้ฯจำนวน 1CPD กรณีบันทึกข้อมูลของผู้เข้าร่วมการสัมมนาฯ ครบถ้วนเท่านั้น คือระบุ ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) เลขที่สมาชิก (12345)

หมายเหตุ

1. สมาชิกจะต้องลงทะเบียนก่อนเข้าร่วมสัมมนาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โปรแกรม Zoom Webinar และตรวจสอบ Link Joint event การเข้าสัมมนาที่ E-Mail ของท่าน หากพบแล้วถือว่าท่านมีรายชื่อและมีสิทธิในการเข้าร่วมงานสัมมนา

2. โปรแกรม Zoom Meeting รับจำนวนจำกัดไม่เกิน 1,000 คน

3. ตอบแบบสอบถามเพื่อยืนยันการรับคะแนน CPD หลังจบงาน</strong></p>

ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_NqK-E5dfQ3ir7CPtBjyKbw เข้าร่วมเสวนาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โปรแกรม Zoom Webinar