หน้าหลัก ร่วมหาคำตอบของ Future of Engineers: Emergent Future Needs ทักษะของวิศวกรแห่งอนาคต เพื่อการพัฒนาตนเองและสังคม

ร่วมหาคำตอบของ Future of Engineers: Emergent Future Needs ทักษะของวิศวกรแห่งอนาคต เพื่อการพัฒนาตนเองและสังคม


ร่วมหาคำตอบของ
Future of Engineers: Emergent Future Needs
ทักษะของวิศวกรแห่งอนาคต เพื่อการพัฒนาตนเองและสังคม
ในวันที่ 7 ธันวาคม 2564 เวลา 19.00 – 20.00 น.
ผ่านระบบ Zoom คลิก [<a href=”https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_NqK-E5dfQ3ir7CPtBjyKbw”>Link</a>]
สมาชิกสภาวิศวกรสามารถรับคะแนน CPD ได้ในงาน

เมื่อวิศวกรต้องเอาตัวรอดในโลกยุคดิสรัปชัน สภาวิศวกรพร้อมส่งเสริมวิศวกรไทยผ่านการสัมมนาตลอดเดือนธันวาคม 2564 – มกราคม 2565

**พิเศษสำหรับสมาชิกสภาวิศวกร เข้าร่วมสัมมนาฯ และลงทะเบียนรับหน่วยความรู้ฯ จำนวน 1CPD กรณีบันทึกข้อมูลของผู้เข้าร่วมการสัมมนาฯ ครบถ้วนเท่านั้น คือระบุ ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) เลขที่สมาชิก (12345)

หมายเหตุ

1. สมาชิกจะต้องลงทะเบียนก่อนเข้าร่วมสัมมนาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โปรแกรม Zoom Webinar และตรวจสอบ Link Joint event การเข้าสัมมนาที่ E-Mail ของท่าน หากพบแล้วถือว่าท่านมีรายชื่อและมีสิทธิในการเข้าร่วมงานสัมมนา

2. โปรแกรม Zoom Meeting รับจำนวนจำกัดไม่เกิน 1,000 คน

3. ตอบแบบสอบถามเพื่อยืนยันการรับคะแนน CPD หลังจบงานลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา<a href=”https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_NqK-E5dfQ3ir7CPtBjyKbw” target=”_blank”> เข้าร่วมเสวนาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โปรแกรม Zoom Webinar