หน้าหลัก การจัดการน้ำเสียและของเสียอุตสาหกรรมอย่างไรให้ยั่งยืน

การจัดการน้ำเสียและของเสียอุตสาหกรรมอย่างไรให้ยั่งยืน

เมื่อวิศวกรต้องเอาตัวรอดในโลกยุคดิสรัปชัน
สภาวิศวกรพร้อมส่งเสริมวิศวกรไทยผ่านการสัมมนาออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Webinar ร่วมหาคำตอบของ Future of Engineers


หัวข้อเรื่อง การจัดการน้ำเสียและของเสียอุตสาหกรรมอย่างไรให้ยั่งยืน
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยุทธนา มหัจฉริยวงศ์
ในวันที่ 22 ธันวาคม 2564 เวลา 19.00 – 20.00 น. (1 PDU/CPD Units)

ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาฟรี คลิก https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_Zd18-vMTTPqH_F_FV0ulqw

**พิเศษสำหรับสมาชิกสภาวิศวกร เข้าร่วมสัมมนาฯ และลงทะเบียนรับหน่วยความรู้ฯ CPD กรณีบันทึกข้อมูลของผู้เข้าร่วมการสัมมนาฯ ครบถ้วนเท่านั้น คือระบุ ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) เลขที่สมาชิก (12345)

หมายเหตุ

1. สมาชิกจะต้องลงทะเบียนก่อนเข้าร่วมสัมมนาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โปรแกรม Zoom Webinar และตรวจสอบ Link Joint event การเข้าสัมมนาที่ E-Mail ของท่าน หากพบแล้วถือว่าท่านมีรายชื่อและมีสิทธิในการเข้าร่วมงานสัมมนา

2. โปรแกรม Zoom Meeting รับจำนวนจำกัดไม่เกิน 1,000 คน

3. ตอบแบบสอบถามเพื่อยืนยันการรับคะแนน CPD หลังจบงาน