หน้าหลัก ความปลอดภัยทางไฟฟ้าสำหรับวิศวกร

ความปลอดภัยทางไฟฟ้าสำหรับวิศวกร

เมื่อวิศวกรต้องเอาตัวรอดในโลกยุคดิสรัปชัน
สภาวิศวกรพร้อมส่งเสริมวิศวกรไทยผ่านการสัมมนาออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Webinar ร่วมหาคำตอบของ Future of Engineers

หัวข้อเรื่อง ความปลอดภัยทางไฟฟ้าสำหรับวิศวกร
โดย คุณลือชัย ทองนิล
ในวันที่ 23 ธันวาคม 2564 เวลา 19.00 – 20.00 น. (1 PDU/CPD Units)

ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาฟรี คลิก https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_jv0nAwANTyiZbPhEr–PHg

**พิเศษสำหรับสมาชิกสภาวิศวกร เข้าร่วมสัมมนาฯ และลงทะเบียนรับหน่วยความรู้ฯ CPD กรณีบันทึกข้อมูลของผู้เข้าร่วมการสัมมนาฯ ครบถ้วนเท่านั้น คือระบุ ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) เลขที่สมาชิก (12345)

หมายเหตุ

1. สมาชิกจะต้องลงทะเบียนก่อนเข้าร่วมสัมมนาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โปรแกรม Zoom Webinar และตรวจสอบ Link Joint event การเข้าสัมมนาที่ E-Mail ของท่าน หากพบแล้วถือว่าท่านมีรายชื่อและมีสิทธิในการเข้าร่วมงานสัมมนา

2. โปรแกรม Zoom Meeting รับจำนวนจำกัดไม่เกิน 1,000 คน

3. ตอบแบบสอบถามเพื่อยืนยันการรับคะแนน CPD หลังจบงาน