หน้าหลัก การเพิ่มพูนความรู้ด้านวิศวกรรมโยธา ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Cisco Webex)

การเพิ่มพูนความรู้ด้านวิศวกรรมโยธา ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Cisco Webex)

สภาวิศวกรขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนา เรื่องการเพิ่มพูนความรู้ด้านวิศวกรรมโยธาในวันพฤหัสบดีที่ 16 ธันวาคม 2564 เวลา 13.00 – 16.00 นาฬิกา ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Cisco Webex)

*รับฟังการสัมมนาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โปรแกรม Cisco Webex สนใจติดต่อลงทะเบียนผ่าน www.coe.or.th รับจำนวนจำกัด ไม่เกิน 1,000 คน **เอกสารประกอบการสัมมนาสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.coe.or.th ตั้งแต่วันพุธที่ 16 ธันวาคม 2564

***เข้าร่วมสัมมนาฯ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โปรแกรม Cisco Webex รับหน่วยความรู้ฯ จำนวน 3PDU กรณีบันทึกข้อมูลของผู้เข้าร่วมการสัมมนาฯ ครบถ้วนเท่านั้นคือระบุ ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) เลขที่สมาชิก (12345)

****สมาชิกลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โปรแกรม Cisco Webex เรียบร้อยแล้วให้ตรวจสอบ Joint event การเข้าสัมมนาที่ E-Mail ของท่านได้ทันที หากพบแล้วถือว่าท่านมีรายชื่อและมีสิทธิในการเข้าร่วมงานสัมมนา

ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา <a href=”https://coet.webex.com/coet/j.php?RGID=r75307bfd49e700bb51cdaee05a198738″ target=”_blank”>เข้าร่วมสัมมนาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โปรแกรม Cisco Webex</a>