บรรยากาศการนับคะแนนเลือกตั้งกรรมการสภาวิศวกร (สมัยที่ 8)

บรรยากาศการนับคะแนนเลือกตั้งกรรมการสภาวิศวกร (สมัยที่ 8) เมื่อวันเสาร์ที่ 21 พฤษภาคม 2565 ณ อาคารที่ทำการสภาวิศวกรแห่งใหม่ ซอยลาดพร้าว 54

2 years ago
กิจกรรมเป็นข่าว

PR COE

24 May 2022

บรรยายการเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบอนุญาตฯ ให้แก่วิศวกร กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยะบุตร วานิชพงษ์พันธุ์ นายกสภาวิศวกร นำทีมวิทยากรประกอบไปด้วย นายกิตติพงษ์ วีระโพธิ์ประสิทธิ์ อุปนายกสภาวิศวกร คนที่ 1 และประธานอนุกรรมการฯ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยุทธนา มหัจฉริยวงศ์ รองเลขาธิการสภาวิศวกร และประธานอนุกรรมการฯ สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ วีระศิริ กรรมการสภาวิศวกร และประธานอนุกรรมการฯ สาขาวิศวกรรมโยธา นายเกชา ธีระโกเมน กรรมการสภาวิศวกร และประธานอนุกรรมการฯ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล และรองศาตราจารย์ สิริวัฒน์ ไชยชนะ อนุกรรมการฯ สาขาวิศวกรรมโยธา บรรยายการเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญวิศวกร ระดับวุฒิวิศวกร และระดับภาคีวิศวกรพิเศษ สาขาวิศวกรรมโยธา ไฟฟ้า เครื่องกล และสิ่งแวดล้อม ให้แก่ วิศวกร กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ได้รับทราบถึงรายละเอียดขั้นตอนการเตรียมความพร้อม เพื่อขอรับใบอนุญาตฯ เมื่อวันพุธที่ 20 เมษายน 2565 และวันอังคารที่ 26 เมษายน […]

2 years ago
กิจกรรมเป็นข่าว

PR COE

27 Apr 2022

เข้าร่วมการประกาศเป้าหมายใหม่ ‘MISSION 2023’ ผนึกกำลังมุ่งเป้าลดก๊าซเรือนกระจก 1,000,000 ตัน CO2 สู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน

นายกิตติพงษ์ วีระโพธิ์ประสิทธิ์ อุปนายกสภาวิศวกร คนที่ 1 เป็นผู้แทนสภาวิศวกรเข้าร่วมการประกาศเป้าหมายใหม่ ‘MISSION 2023’ ผนึกกำลังมุ่งเป้าลดก๊าซเรือนกระจก 1,000,000 ตัน CO2 สู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน เมื่อวันอังคารที่ 29 มีนาคม 2565 เวลา 09.30 – 10.40 น. ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม โรงแรมแชงกรี-ลากรุงเทพฯ สภาวิศวกร ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจกับ สมาคมอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ไทย (TCMA) ร่วมกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการจัดการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพื่อประเทศไทยบรรลุเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสาขากระบวนการทางอุตสาหกรรมและการใช้ผลิตภัณฑ์: มาตรการทดแทนปูนเม็ด เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2563  โดยมีเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้ได้ไม่น้อยกว่า 300,000 ตัน CO2 ภายในปี 2565

2 years ago
กิจกรรมเป็นข่าว

PR COE

29 Mar 2022

ประชุมหารือกับประธานสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย สมัยที่ 44 และคณะเพื่อหารือความร่วมมือในการพัฒนามาตรฐานการศึกษา

รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยะบุตร วานิชพงษ์พันธุ์ นายกสภาวิศวกร พร้อมคณะกรรมการบริหารร่วมประชุมหารือกับรองศาสตราจารย์ ดร.จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ ประธานสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย สมัยที่ 44 และคณะ เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2565 ณ สำนักงานสภาวิศวกร เพื่อหารือความร่วมมือระหว่างกันในการพัฒนามาตรฐานการศึกษา TABEE ABET ยกระดับมาตรฐานคุณภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ของประเทศไทยให้สูงขึ้น

2 years ago
กิจกรรมเป็นข่าว

PR COE

22 Mar 2022

ลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุสะพานข้ามคลองเคล็ดทรุดตัว บริเวณถนนอุดมสุข

สภาวิศวกร นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยุทธนา มหัจฉริยวงศ์ กรรมการสภาวิศวกร พร้อมด้วย นายอิทธิพล พสิษฐ์โยธิน คณะอนุกรรมการกำกับดูแลวิศวกรอาสา สภาวิศวกร และนายนิศิต วนิชรานันท์ คณะทำงานประสานงานด้านภัยพิบัติจากอาคารถล่ม และวิศวกรอาสา ลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุสะพานข้ามคลองเคล็ดทรุดตัว บริเวณถนนอุดมสุข (สุขุมวิท 103) ระหว่างซอยอุดมสุข 51 และ 53 ซึ่งเกิดจากปัญหาน้ำรั่วเข้าปล่องอุโมงค์ระบายน้ำ ของโครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำจากบึงหนองบอนสู่แม่น้ำเจ้าพระยา เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

2 years ago
กิจกรรมเป็นข่าว

IT COE

1 Mar 2022

ลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุเพลิงไหม้เมเจอร์เอกมัย

สภาวิศวกร โดยคณะทำงานประสานงานด้านภัยพิบัติจากอัคคีภัย นำโดยนางสาวบุษกร แสนสุขนาย จุลดิษย์ จายนีโยธิน นาย สุรเชษฐ์ สีงาม และนายปกรณ์ ถาวรศักดิ์โภคา ลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหาย กรณีเพลิงไหม้ภายในโรงภาพยนตร์เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ สุขุมวิท เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 สำหรับการประเมินความเสียหายเบื้องต้นพบว่า อาคารได้รับความเสียหายทางด้านโครงสร้างไม่มากนักและจำกัดพื้นที่ความเสียหายบริเวณเบย์เดียวของเสาประมาณ 8 x 8 เมตร ซึ่งอาจจะทำให้โครงสร้างบริเวณพื้นชั้น 4 ที่อยู่เหนือพื้นชั้น 3 ขึ้นไปกับเสาที่เป็นคอด้านบนได้รับผลกระทบ  ควรตรวจสอบให้แน่ชัดว่า คอนกรีตบริเวณดังกล่าวมีความแข็งแรงที่เพียงพอหรือไม่ และถึงแม้กรณีดังกล่าวจะเกิดขึ้นในระยะเวลาอันสั้นเห็นควรตรวจสอบตามหลักวิศวกรรมใน 3 ส่วนหลักๆ  ได้แก่ ตรวจสอบกำลังคอนกรีต ผ่านการตรวจสอบเหล็กบางตัวที่สามารถเก็บเป็นตัวอย่างทดสอบแรงดึงได้ ตรวจสอบพื้น เนื่องจากโดยปกติ กรณีที่พื้นโดนเพลิงไหม้เป็นระยะเวลานานจะมีการแอ่นตัว แต่ทั้งนี้ แม้กรณีที่เกิดขึ้นจะใช้ระยะเวลาอันสั้นก็ขอเสนอให้มีการตรวจสอบ ตรวจกำลังการรับน้ำหนักบรรทุกของพื้น เพื่อทดสอบความแข็งแรงเชิงโครงสร้างในการรองรับน้ำหนัก อย่างไรก็ตาม ในกระบวนการตรวจสอบจะมีการกำกับดูแลจากวุฒิวิศวกรเป็นหลัก ซึ่งขณะนี้ ทางเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลของอาคารได้มีการเตรียมตัว รองรับการตรวจสอบจากสถาบันที่เชื่อถือได้เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ในกระบวนการตรวจสอบดังกล่าว จะเป็นความรับผิดชอบของทางผู้ดูแลอาคารหรือทางสำนักการโยธา กทม. หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจดูผลทดสอบ […]

2 years ago
กิจกรรมเป็นข่าว

IT COE

1 Mar 2022

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง สภาวิศวกร กับ การประปานครหลวง (กปน.) โดยนายกสภาวิศวกร กับผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) เพื่อยกระดับมาตรฐานวิศวกรไทย โดยมีเลขาธิการสภาวิศวกร และรองผู้ว่าการการประปานครหลวง ร่วมลงนามเป็นสักขีพยาน

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง สภาวิศวกร กับ การประปานครหลวง (กปน.) โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ปิยะบุตร วานิชพงษ์พันธุ์ นายกสภาวิศวกร กับ นายกวี อารีกุล ผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) เพื่อยกระดับมาตรฐานวิศวกรไทยให้มีความรู้ ความสามารถ มีความรับผิดชอบ เป็นที่พึ่งของสังคม คุ้มครองความปลอดภัยสาธารณะ ไม่ให้เกิดภยันตราย  ต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน พัฒนาขีดความสามารถของวิศวกรไทยให้มีความพร้อมรับ การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในยุคดิสรัปชัน ส่งเสริมคุณภาพการปฏิบัติงานของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมให้ทัดเทียมกับนานาอารยประเทศ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิศิษฐ์ แสง-ชูโต เลขาธิการสภาวิศวกร และนายคมกฤช ทินกร ณ อยุธยา รองผู้ว่าการการประปานครหลวง ร่วมลงนามเป็นสักขีพยาน เมื่อวันศุกร์ที่ 28 มกราคม 2565 

2 years ago
กิจกรรมเป็นข่าว

IT COE

28 Jan 2022

นายกสภาวิศวกร พร้อมคณะกรรมการบริหารสภาวิศวกร ให้การต้อนรับอุปนายกสมาคมอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ไทยและคณะ เพื่อหารือแนวทางการดำเนินงานและติดตามความคืบหน้าความร่วมมือในการปูนซีเมนต์ไฮดรอลิกเพื่อลดก๊าซเรือนกระจก

รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยะบุตร วานิชพงษ์พันธุ์ นายกสภาวิศวกร พร้อมคณะกรรมการบริหารสภาวิศวกร ให้การต้อนรับ คุณนภดล รมยะรูป อุปนายกสมาคมอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ไทยและคณะ เพื่อหารือแนวทางการดำเนินงานและติดตามความคืบหน้าความร่วมมือในการปูนซีเมนต์ไฮดรอลิกเพื่อลดก๊าซเรือนกระจก เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2565 ณ สำนักงานสภาวิศวกร

2 years ago
กิจกรรมเป็นข่าว

IT COE

31 Jan 2022

นายกสภาวิศวกร พร้อมคณะกรรมการบริหารสภาวิศวกร ร่วมแสดงความยินดีกับผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง ในโอกาสรับตำแหน่ง ผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง และเพื่อหารือแนวทางการดำเนินงานและความร่วมมือของทั้งสองหน่วยงาน

รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยะบุตร วานิชพงษ์พันธุ์ นายกสภาวิศวกร พร้อมคณะกรรมการบริหารสภาวิศวกร ร่วมแสดงความยินดีกับ นายวิลาศ เฉลยสัตย์ ผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง ในโอกาสรับตำแหน่ง ผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2565 ณ การไฟฟ้านครหลวง และเพื่อหารือแนวทางการดำเนินงานและความร่วมมือของทั้งสองหน่วยงาน

2 years ago
กิจกรรมเป็นข่าว

IT COE

27 Jan 2022

นายกสภาวิศวกร พร้อมคณะกรรมการบริหารสภาวิศวกร ให้การต้อนรับนายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์และคณะ เข้าแสดงความยินดีกับการเข้ารับตำแหน่งนายกสภาวิศวกร และหารือแนวทางการดำเนินงานร่วมกันทั้งสองหน่วยงาน

รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยะบุตร วานิชพงษ์พันธุ์ นายกสภาวิศวกร พร้อมคณะกรรมการบริหารสภาวิศวกร ให้การต้อนรับ ดร.ธเนศ วีระศิริ นายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์และคณะ เข้าแสดงความยินดีกับการเข้ารับตำแหน่งนายกสภาวิศวกร และหารือแนวทางการดำเนินงานร่วมกันทั้งสองหน่วยงาน เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2565 ณ สำนักงานสภาวิศวกร

2 years ago
กิจกรรมเป็นข่าว

IT COE

24 Jan 2022
1 2 4