สำนักงานสภาวิศวกรปิดเพื่อทำการฉีดพ่นยา

ตามที่สถานการณ์โควิด-19 ได้แพร่ระบาดอย่างรวดเร็ว เพื่อความปลอดภัยของ กรรมการสภาวิศวกร อนุกรรมการ คณะทำงาน เจ้าหน้าที่ และสมาชิกทุกท่าน สภาวิศวกรจึงได้ทำการฉีดพ่นยาบริเวณสำนักงานในวันพฤหัสบดีที่ 3 มีนาคม 2565 เวลา 16.00 นาฬิกา และปิดสำนักงานตั้งแต่วันศุกร์ที่ 4 มีนาคม 2565 ถึงวันอาทิตย์ที่ 6 มีนาคม 2565 โดยจะเปิดทำการปกติในวันจันทร์ที่ 7 มีนาคม 2565 ทั้งนี้ ในวันศุกร์ที่ 4 มีนาคม 2565 เจ้าหน้าที่สภาวิศวกร WFH 100% จึงเรียนมาเพื่อทราบ

1 year ago
ข่าวประชาสัมพันธ์

IT COE

3 Mar 2022

ลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุสะพานข้ามคลองเคล็ดทรุดตัว บริเวณถนนอุดมสุข

สภาวิศวกร นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยุทธนา มหัจฉริยวงศ์ กรรมการสภาวิศวกร พร้อมด้วย นายอิทธิพล พสิษฐ์โยธิน คณะอนุกรรมการกำกับดูแลวิศวกรอาสา สภาวิศวกร และนายนิศิต วนิชรานันท์ คณะทำงานประสานงานด้านภัยพิบัติจากอาคารถล่ม และวิศวกรอาสา ลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุสะพานข้ามคลองเคล็ดทรุดตัว บริเวณถนนอุดมสุข (สุขุมวิท 103) ระหว่างซอยอุดมสุข 51 และ 53 ซึ่งเกิดจากปัญหาน้ำรั่วเข้าปล่องอุโมงค์ระบายน้ำ ของโครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำจากบึงหนองบอนสู่แม่น้ำเจ้าพระยา เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

1 year ago
กิจกรรมเป็นข่าว

IT COE

1 Mar 2022

ลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุเพลิงไหม้เมเจอร์เอกมัย

สภาวิศวกร โดยคณะทำงานประสานงานด้านภัยพิบัติจากอัคคีภัย นำโดยนางสาวบุษกร แสนสุขนาย จุลดิษย์ จายนีโยธิน นาย สุรเชษฐ์ สีงาม และนายปกรณ์ ถาวรศักดิ์โภคา ลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหาย กรณีเพลิงไหม้ภายในโรงภาพยนตร์เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ สุขุมวิท เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 สำหรับการประเมินความเสียหายเบื้องต้นพบว่า อาคารได้รับความเสียหายทางด้านโครงสร้างไม่มากนักและจำกัดพื้นที่ความเสียหายบริเวณเบย์เดียวของเสาประมาณ 8 x 8 เมตร ซึ่งอาจจะทำให้โครงสร้างบริเวณพื้นชั้น 4 ที่อยู่เหนือพื้นชั้น 3 ขึ้นไปกับเสาที่เป็นคอด้านบนได้รับผลกระทบ  ควรตรวจสอบให้แน่ชัดว่า คอนกรีตบริเวณดังกล่าวมีความแข็งแรงที่เพียงพอหรือไม่ และถึงแม้กรณีดังกล่าวจะเกิดขึ้นในระยะเวลาอันสั้นเห็นควรตรวจสอบตามหลักวิศวกรรมใน 3 ส่วนหลักๆ  ได้แก่ ตรวจสอบกำลังคอนกรีต ผ่านการตรวจสอบเหล็กบางตัวที่สามารถเก็บเป็นตัวอย่างทดสอบแรงดึงได้ ตรวจสอบพื้น เนื่องจากโดยปกติ กรณีที่พื้นโดนเพลิงไหม้เป็นระยะเวลานานจะมีการแอ่นตัว แต่ทั้งนี้ แม้กรณีที่เกิดขึ้นจะใช้ระยะเวลาอันสั้นก็ขอเสนอให้มีการตรวจสอบ ตรวจกำลังการรับน้ำหนักบรรทุกของพื้น เพื่อทดสอบความแข็งแรงเชิงโครงสร้างในการรองรับน้ำหนัก อย่างไรก็ตาม ในกระบวนการตรวจสอบจะมีการกำกับดูแลจากวุฒิวิศวกรเป็นหลัก ซึ่งขณะนี้ ทางเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลของอาคารได้มีการเตรียมตัว รองรับการตรวจสอบจากสถาบันที่เชื่อถือได้เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ในกระบวนการตรวจสอบดังกล่าว จะเป็นความรับผิดชอบของทางผู้ดูแลอาคารหรือทางสำนักการโยธา กทม. หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจดูผลทดสอบ […]

1 year ago
กิจกรรมเป็นข่าว

IT COE

1 Mar 2022

ประกาศรายชื่อและหมายเลขประจำตัวผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการสภาวิศวกร (สมัยที่ 8)

ตามที่ได้มีประกาศรับสมัครผู้ที่ประสงค์จะสมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการสภาวิศวกร (สมัยที่ 8) ตั้งแต่วันที่ 9 ถึงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 โดยมีผู้ยื่นใบสมัครเป็นกรรมการสภาวิศวกรตามมาตรา 24 (1) จำนวน 31 คน และมาตรา  24 (2) จำนวน 12 คน รวมผู้สมัครเป็นกรรมการสภาวิศวกร จำนวนทั้งสิ้น 43 คน อาศัยอำนาจตามข้อ 12 ข้อ 13 และข้อ 15 ของข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยการเลือกและการเลือกตั้งกรรมการสภาวิศวกร พ.ศ. 2543 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555 (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564 พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ผู้อำนวยการเลือกตั้งกรรมการสภาวิศวกรได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครแล้วเห็นว่า มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด จึงออกประกาศรับสมัครและกำหนดหมายเลขประจำตัวผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการสภาวิศวกร […]

1 year ago
ข่าวประชาสัมพันธ์

IT COE

24 Feb 2022

สมาคมสถาบันวิศวกรไฟฟ้าและอีเล็คโทรนิคส์แห่งประเทศไทยขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาเชิงวิชาการ สถานีไฟฟ้าแรงสูง

สมาคมสถาบันวิศวกรไฟฟ้าและอีเล็คโทรนิคส์แห่งประเทศไทยขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาเชิงวิชาการ สถานีไฟฟ้าแรงสูง : ข้อกำหนด การเชื่อมต่อ,การออกแบบ,การทดสอบและการนำเข้าใช้งาน ในวันที่ 28 – 30 มีนาคม 2565 ณ โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ สามารถติดตามรายละเอียดได้ที่นี่  http://www.greennetworkseminar.com/substation

1 year ago
ข่าวจากหน่วยงานภายนอก

IT COE

24 Feb 2022

สมาคมสถาบันวิศวกรไฟฟ้าและอีเล็คโทรนิคส์แห่งประเทศไทยขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาเชิงวิชาการ ระบบโครงข่ายไฟฟ้าสมาร์ทกริด

สมาคมสถาบันวิศวกรไฟฟ้าและอีเล็คโทรนิคส์แห่งประเทศไทยขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาเชิงวิชาการ ระบบโครงข่ายไฟฟ้าสมาร์ทกริด : แนวคิด ความทันสมัย การควบรวมเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีการดำเนินงาน โครงสร้างพื้นฐาน การวิเคราะห์ การจัดการด้านข้อมูล มาตรฐาน และการทำงานร่วมกันได้-บทเรียนที่ได้รับ ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม 2565 ณ ห้องกมลทิพย์ โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ สามารถติดตามรายละเอียดได้ที่นี่ http://www.greennetworkseminar.com/smartgrid

1 year ago
ข่าวจากหน่วยงานภายนอก

IT COE

24 Feb 2022

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร ภูมิสารสนเทศสำหรับผู้บริหารระดับกลาง รุ่นที่ 1

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร ภูมิสารสนเทศสำหรับผู้บริหารระดับกลาง รุ่นที่ 1 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งเน้นให้ผู้บริหารนำเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศไปปรับใช้ในหน่วยงาน/องค์กร ให้สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในยุคโลกาภิวัฒน์และเศรษฐกิจดิจิทัล ตลอดจนแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและสร้างเครือข่ายระหว่างหน่วยงาน ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อนามาประยุกต์ใช้กับภารกิจของหน่วยงาน/องค์กร ให้เติบโตแบบก้าวกระโดดและยั่งยืน ซึ่งมีรูปแบบและกำหนดการฝึกอบรม ดังนี้ ภาคบรรยายและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น วันเสาร์ที่ 2 – วันอาทิตย์ที่ 3 เมษายน 2565 และ วันเสาร์ที่ 9 เมษายน 2565 ณ กรุงเทพมหานคร ศึกษา เรียนรู้ แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นต่างประเทศ วันพุธที่ 20 – วันอาทิตย์ที่ 24 เมษายน 2565 ณ ประเทศญี่ปุ่น ศึกษา เรียนรู้ แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในประเทศ วันศุกร์ที่ 29 – วันเสาร์ที่ 30 เมษายน 2565 ณ จังหวัดระยอง จังหวัดชลบุรี […]

1 year ago
ข่าวจากหน่วยงานภายนอก

IT COE

24 Feb 2022

ประกาศสภาวิศวกร เรื่อง นโยบายในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของสภาวิศวกร พ.ศ. 2563

ตามมาตรา 5 และมาตรา 7 แห่งพระราชกฤษฎีกากำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ พ.ศ. 2549 กำหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องจัดทำนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ เพื่อให้การดำเนินการใดๆ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์กับหน่วยงานของรัฐหรือโดยหน่วยงานของรัฐ มีระบบสารสนเทศ ที่มีความมั่นคงปลอดภัยและเชื่อถือได้      สภาวิศวกรจึงสมควรให้กำหนดนโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ เพื่อให้ระบบสารสนเทศของสภาวิศวกร มีความมั่นคงปลอดภัยเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย สามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่องสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้งาน และมิให้มีการกระทำด้วยประการใดๆ ทำให้ระบบสารสนเทศโดยมิชอบ หรือใช้ระบบสารสนเทศ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลอันเป็นเท็จ ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่สภาวิศวกร และเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 และเพื่อให้สอดคล้องตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย วิธีการแบบปลอดภัยในการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2553 ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่องแนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2553 และประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่องมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ ตามวิธีการแบบปลอดภัย พ.ศ. 2555 คณะกรรมการสภาวิศวกรกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของสภาวิศวกร ตามประกาศ

1 year ago
ข่าวประชาสัมพันธ์

IT COE

23 Feb 2022

เปิดบูชาเหรียญพระวิษณุกรรม “รุ่นทายาทพระมหาวิษณุกรรม”

เนื่องจากมีผู้สนใจบูชาเหรียญจำนวนมาก สภาวิศวกรจึงเปิดให้บูชาเหรียญที่ระลึกพระวิษณุกรรมรอบสุดท้าย ระหว่างวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง 14 มีนาคม 2565 หรือจนกว่าเหรียญจะหมด (มีจำนวนจำกัด) บูชาเหรียญละ 299 บาท ท่านสามารถคลิกลิงค์ได้ที่ https://forms.gle/155FFcoWTMjJPRBF9 * จัดส่งฟรี เริ่มจัดส่งตั้งแต่วันที่ 17 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป** เหรียญพระวิษณุกรรรม “รุ่นทายาทพระมหาวิษณุกรรม” สร้างด้วยเนื้อโลหะอัลปาก้า ขนาดความกว้าง 2.5 เซนติเมตร ขนาดความสูง 4 เซนติเมตร SOLD OUTสภาวิศวกรกราบขอบพระคุณสมาชิกและผู้ร่วมบูชาเหรียญพระวิษณุกรรมทุกท่าน

1 year ago
ข่าวประชาสัมพันธ์

IT COE

21 Feb 2022

ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

คุณสมบัติ เพศชายหรือหญิง อายุระหว่าง 30-50 ปี(กรณีเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหารแล้ว) จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์,วิศวกรรมคอมพิวเตอร์,หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ประสบการณ์ มีประสบการณ์งานด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศไม่น้อยกว่า 5 ปี  และ/หรือ ดูแลและออกแบบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศไม่น้อยกว่า 3 ปี ทักษะ / คุณสมบัติอื่น สามารถวางนโยบาย แผนงาน และแนวโน้มทางเทคโนโลยี ต่อองค์กร และผู้บริหาร สามารถศึกษาวิทยาการใหม่ๆ ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อนำมาปรับปรุงและประยุกต์ใช้กับองค์กร มีทักษะและความเข้าใจระบบการบริหารจัดการสารสนเทศสมัยใหม่ เพื่อการพัฒนาระบบงาน สามารถวางแผนรับมือกับเหตุการณ์ ที่มีความเสี่ยงจะเกิดขึ้นในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถวางแผน ควบคุม ติดตามงาน การพัฒนาระบบได้ตามนโยบาย ได้เป็นอย่างดี สามารถบริหารจัดการ กระบวนการทำงานภายในฝ่าย ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด สามารถประสานงานระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อตอบสนองนโยบายและนำมาสู่การปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถพัฒนาบุคลากรและส่งเสริมทักษะความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มีความเป็นผู้นำ ทำงานอย่างเป็นระบบ มีไหวพริบแก้ไขสถานการณ์ และแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี มีทัศนคติที่ดี มีความกระตือรือร้น มีความละเอียดรอบคอบ มีความอดทน ควบคุมอารมณ์ได้ดี มีใจรักในงานบริการ ติดต่อสมัครงาน ส่งทางไปรษณีย์ […]

1 year ago
รับสมัครงาน

IT COE

17 Feb 2022
1 2 3 6