หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์ เปิดบูชาเหรียญพระวิษณุกรรม “รุ่นทายาทพระมหาวิษณุกรรม”

เปิดบูชาเหรียญพระวิษณุกรรม “รุ่นทายาทพระมหาวิษณุกรรม”

เนื่องจากมีผู้สนใจบูชาเหรียญจำนวนมาก สภาวิศวกรจึงเปิดให้บูชาเหรียญที่ระลึกพระวิษณุกรรมรอบสุดท้าย ระหว่างวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง 14 มีนาคม 2565 หรือจนกว่าเหรียญจะหมด (มีจำนวนจำกัด) บูชาเหรียญละ 299 บาท ท่านสามารถคลิกลิงค์ได้ที่ https://forms.gle/155FFcoWTMjJPRBF9


* จัดส่งฟรี เริ่มจัดส่งตั้งแต่วันที่ 17 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป
** เหรียญพระวิษณุกรรรม “รุ่นทายาทพระมหาวิษณุกรรม” สร้างด้วยเนื้อโลหะอัลปาก้า ขนาดความกว้าง 2.5 เซนติเมตร ขนาดความสูง 4 เซนติเมตร

SOLD OUT
สภาวิศวกรกราบขอบพระคุณสมาชิกและผู้ร่วมบูชาเหรียญพระวิษณุกรรมทุกท่าน