หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานสภาวิศวกรปิดเพื่อทำการฉีดพ่นยา

สำนักงานสภาวิศวกรปิดเพื่อทำการฉีดพ่นยา

ตามที่สถานการณ์โควิด-19 ได้แพร่ระบาดอย่างรวดเร็ว เพื่อความปลอดภัยของ กรรมการสภาวิศวกร อนุกรรมการ คณะทำงาน เจ้าหน้าที่ และสมาชิกทุกท่าน

สภาวิศวกรจึงได้ทำการฉีดพ่นยาบริเวณสำนักงานในวันพฤหัสบดีที่ 3 มีนาคม 2565 เวลา 16.00 นาฬิกา และปิดสำนักงานตั้งแต่วันศุกร์ที่ 4 มีนาคม 2565 ถึงวันอาทิตย์ที่ 6 มีนาคม 2565 โดยจะเปิดทำการปกติในวันจันทร์ที่ 7 มีนาคม 2565

ทั้งนี้ ในวันศุกร์ที่ 4 มีนาคม 2565 เจ้าหน้าที่สภาวิศวกร WFH 100%

จึงเรียนมาเพื่อทราบ