หน้าหลัก ข่าวจากหน่วยงานภายนอก สมาคมสถาบันวิศวกรไฟฟ้าและอีเล็คโทรนิคส์แห่งประเทศไทยขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาเชิงวิชาการ ระบบโครงข่ายไฟฟ้าสมาร์ทกริด

สมาคมสถาบันวิศวกรไฟฟ้าและอีเล็คโทรนิคส์แห่งประเทศไทยขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาเชิงวิชาการ ระบบโครงข่ายไฟฟ้าสมาร์ทกริด

สมาคมสถาบันวิศวกรไฟฟ้าและอีเล็คโทรนิคส์แห่งประเทศไทยขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาเชิงวิชาการ ระบบโครงข่ายไฟฟ้าสมาร์ทกริด : แนวคิด ความทันสมัย การควบรวมเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีการดำเนินงาน โครงสร้างพื้นฐาน การวิเคราะห์ การจัดการด้านข้อมูล มาตรฐาน และการทำงานร่วมกันได้-บทเรียนที่ได้รับ ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม 2565 ณ ห้องกมลทิพย์ โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ สามารถติดตามรายละเอียดได้ที่นี่ http://www.greennetworkseminar.com/smartgrid