หน้าหลัก ข่าวจากหน่วยงานภายนอก สมาคมสถาบันวิศวกรไฟฟ้าและอีเล็คโทรนิคส์แห่งประเทศไทยขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาเชิงวิชาการ สถานีไฟฟ้าแรงสูง

สมาคมสถาบันวิศวกรไฟฟ้าและอีเล็คโทรนิคส์แห่งประเทศไทยขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาเชิงวิชาการ สถานีไฟฟ้าแรงสูง

สมาคมสถาบันวิศวกรไฟฟ้าและอีเล็คโทรนิคส์แห่งประเทศไทยขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาเชิงวิชาการ สถานีไฟฟ้าแรงสูง : ข้อกำหนด การเชื่อมต่อ,การออกแบบ,การทดสอบและการนำเข้าใช้งาน ในวันที่ 28 – 30 มีนาคม 2565 ณ โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ

สามารถติดตามรายละเอียดได้ที่นี่  http://www.greennetworkseminar.com/substation