หน้าหลัก ข่าวจากหน่วยงานภายนอก วสท.ขอเชิญเสนอชื่อเข้าร่วมโครงการสรรหาบุคคลรับรางวัล นายช่าง ผู้ปิดทองหลังพระ ประจำปี 2565

วสท.ขอเชิญเสนอชื่อเข้าร่วมโครงการสรรหาบุคคลรับรางวัล นายช่าง ผู้ปิดทองหลังพระ ประจำปี 2565

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ฯ ขอเชิญเสนอชื่อเข้าร่วมโครงการสรรหาบุคคลรับรางวัล นายช่าง ผู้ปิดทองหลังพระ ประจำปี พ.ศ.2565 (The Attruism Engineering Award 2022) ที่จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่สาม
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรตินายช่างผู้มีผลงาน นวัตกรรม ที่ใช้งานได้จริงเป็นที่ยอมรับของบุคคลทั่วไป และปฏิบัติงานโดยเห็นแก่ประโยชน์ส่วนร่วมเป็นสำคัญ

เปิดรับการส่งแบบเสนอชื่อตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2565 และกำหนดมอบรางวัลภายในงานวิศวกรรมแห่งชาติ 2565

สามารถศึกษาเอกสารเพิ่มเติมได้ คลิก