หน้าหลัก ข่าวจากหน่วยงานภายนอก ม.ศิลปากรเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรหลักสูตร เสริมสร้างความรู้เพื่อป้องกันความผิดเกี่ยวกับกฎหมายฮั้วตามกฎหมาย ปปข.ฯ

ม.ศิลปากรเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรหลักสูตร เสริมสร้างความรู้เพื่อป้องกันความผิดเกี่ยวกับกฎหมายฮั้วตามกฎหมาย ปปข.ฯ

สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรหลักสูตร “เสริมสร้างความรู้เพื่อป้องกันความผิดเกี่ยวกับกฎหมายฮั้วตามกฎหมาย ปปข. ความรับผิดทางละเมิดหน้าที่ภาครัฐและมาตรการป้องกันปรามปรามการทุจริตของฝ่ายบริหารสำนักงาน ปปท.” รุ่นที่ 1 – รุ่นที่ 5 เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเรียนรู้พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการฮั้ว และกฎหมาย ปปช.ที่เกี่ยวข้องทราบถึงหลักการปฏิบัติงานอย่างระมัดระวังเป็นการป้องกันความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ภาครัฐด้านพัสดุ การเงิน และผู้บริหารภาครัฐไม่ให้ต้องรับโทษทาง เป็นต้น โดยโครงการฯกำหนดจัดฝึกอบรม จำนวน 4 รุ่น (ค่าลงทะเบียนท่านละ 3,800 บาท) ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ ดังนี้

รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 23 – 24 ธันวาคม 2564

รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 17 – 18 มีนาคม 2565

รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 26 – 27 พฤษภาคม 2565

รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2565

ท่านใดสนใจสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.suas.su.ac.th/ หรือลงทะเบียนได้ที่นี่ ลิก