หน้าหลัก ข่าวจากหน่วยงานภายนอก ม.รามคำแหง ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์ “SMART LOGISTICS”

ม.รามคำแหง ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์ “SMART LOGISTICS”

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์ “SMART LOGISTICS” มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานด้วยเครื่องมือการตัดสินใจที่ทันสมัยถูกต้องตามหลักวิชซาการ และสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง

ระหว่างวันที่ 19 – 20 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00-17.00 น.

ผ่านระบบ Zoom (ค่าลงทะเบียนท่านละ 3,000 บาท)

ท่านใดสนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก