หน้าหลัก ข่าวจากหน่วยงานภายนอก ประกาศจังหวัดสิงห์บุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาและเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ กิจกรรมหลักพัฒนายกระดับแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ และศาสนาขยายช่องจราจรจาก 2 ช่องเป็น 4 ช่องจราจร ชุมชนแยกทองเลื่อน สาย 3032 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์