หน้าหลัก ข่าวจากหน่วยงานภายนอก ประกาศจังหวัดสิงห์บุรี โดยแขวงทางหลวงสิงห์บุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาปัจจัยพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการท่องเที่ยวกิจกรรมปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมสู่แหล่งท่องเที่ยว เปิดประตูสู่พระอารามหลวงวัดพิกุลทองสาย 3454 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)